• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Konferencja inaugurująca projekt wiosek tematycznych

W regionie Puszczy Białowieskiej, w gminie wiejskiej Hajnówka powstaną wioski tematyczne. 22 czerwca 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach odbyło się seminarium inaugurujące projekt "Aktywizacja mieszkańców wokół zasobów własnej wsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich". Projekt realizowany będzie do końca 2016 roku przez Fundację Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych w partnerstwie z Urzędem Gminy Hajnówka.
Na spotkaniu frekwencja dopisała. Obecni byli zarówno przedstawiciele władz lokalnych (Wójt Gminy Hajnówka, pracownicy UG) i instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych jak i lokalni liderzy z terenów wiejskich.
Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zapoznania się z projektem, poznali praktyczny wymiar funkcjonowania wiosek tematycznych, dowiedzieli się, jak rozwijać wieś na bazie własnych zasobów oraz jak tworzyć ofertę edukacyjno-turystyczną. Prezentacje merytoryczne przestawili Karolina Likhtarovich z Fundacji Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych oraz Krzysztof Szustka z Fundacji CALAMITA.
Przed nami pół roku pracy i przygody z tworzeniem wsi tematycznych w tej pięknej części Podlasia!

Zdjęcia z konferencji w Galerii