• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Wioski tematyczne Podlasia

Wioski tematyczne to miejscowości, których rozwój opiera się na pomyśle na tematyczną ofertę edukacyjno-turystyczną. Mieszkańcy takich wsi angażują się w tworzenie wioski tematycznej bazując na własnych zasobach ludzkich oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym, przyrodniczym. Wykorzystują lokalne tradycje, własne talenty i umiejętności.

Region Puszczy Białowieskiej jest niezwykle bogaty przyrodniczo i kulturowo. To nie tylko unikalny na skalę światową las pierwotny, ale także podlaskie tradycje związane z wielokulturowością tych terenów. Znajdziemy je w lokalnych obyczajach i obrzędach, religii, architekturze drewnianej, wreszcie w kuchni. To teren, gdzie wioski tematyczne mają duży potencjał rozwojowy i mogą stać się zarówno alternatywnym źródłem dochodu dla mieszkańców, świetnym miejscem edukacji regionalnej, jak i atrakcyjną wizytówką regionu.

 

 

Oferta wsi tematycznych

czytaj dalej